O nas:

Od ponad 20 lat oferujemy naszym Klientom profesjonalną i kompleksową pomoc prawną. Udzielamy porad prawnych oraz zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w postępowaniach przed organami administracji samorządowej i rządowej, w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

 Działamy na terenie całego kraju, a także pomagamy naszym Klientom z Polski w uzyskaniu pomocy prawnej w sporach rozpatrywanych poza granicami kraju. Każda ze spraw, którą powierzają nam do prowadzenia nasi Klienci, nawet najmniejsza, jest związana z ich życiowymi i finansowymi interesami, a często z ogromnymi emocjami, co sprawia, że czujemy szczególną wagę naszej pracy. Współpraca z Państwem pozwala nam na zdobywanie doświadczenia i stałe weryfikowanie wiedzy, która jest jednym z filarów naszego warsztatu.

Dokonania Kancelarii to przede wszystkim nieustannie powiększające się grono Klientów, którzy wracają do nas lub polecają nasze usługi innym osobom. Kancelaria specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, które stanowią specyficzną dziedzinę. Różnorodność świadczeń, jakie przysługują poszkodowanym i stanów faktycznych, jakie rodzą odpowiedzialność odszkodowawczą sprawia, że mamy często okazję pracować nad bardzo ciekawymi i kontrowersyjnymi sprawami. Każda z takich spraw to inna historia straty – niekiedy osób najbliższych, cierpienia, a także walki o najprościej rozumianą sprawiedliwość.

Przez ostatnie lata mieliśmy możliwość pomagania wielu osobom w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za szkody majątkowe i niematerialne. Znaczna większość takich spraw (średnio ok. 84%) kończy się pozytywnym rezultatem dla Klienta, bowiem bez wątpienia tendencją rynku ubezpieczeniowego jest maksymalne ograniczanie wypłat i odmawianie ich realizacji nawet przy najmniejszych kwotach. Panuje dość powszechne przekonanie, że sądowa konfrontacja z rynkowymi ,,gigantami” – niezależnie, czy chodzi o banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, koncerny farmaceutyczne czy inne wielkie korporacje przemysłowe - jest bardzo utrudniona, a wręcz niemożliwa. To błędne przekonanie - my z nimi wygrywamy. Konfrontacja z silnym przeciwnikiem zawsze wymaga przygotowania, strategii, ale również konsekwencji w podejmowanych działaniach.

W niektórych przypadkach, gdy w spór zaangażowane są podmioty międzynarodowe, konieczne jest rozważenie wszczęcia postępowania przed zagranicznym sądem, bo wbrew pozorom jest to bardziej opłacalne dla Klienta. Kilkukrotnie w takiej teoretycznie nierównej konfrontacji, udało się nam osiągnąć bardzo satysfakcjonujący rezultat dzięki współpracy z adwokatami ze Słowacji, Austrii, Niemiec, a ostatnio również z Francji, gdzie w Paryżu toczył się jeden z wygranych dla naszego Klienta procesów przeciwko znanemu koncernowi samochodowemu. Wbrew powszechnemu przekonaniu obowiązujące polskie przepisy prawa procesowego i materialnego zakładają równowagę ról procesowych i możliwości prawnych stron.

W praktyce stykamy się z bardzo różnorodnymi stanami prawnymi i faktycznymi. W wielu sprawach administracyjnych, również mieliśmy okazję reprezentować naszych Klientów w bardzo trudnych indywidualnie przypadkach (sprawy podatkowe, budowlane). Organy administracji publicznej wielokrotnie uznawały proponowaną przez nas interpretację przepisów, która uzyskała aprobatę sądów administracyjnych. Reprezentujemy naszych klientów także w postępowaniach związanych z prawem spadkowym, obrotem nieruchomościami i zobowiązaniami. Klientom prowadzącym działalność gospodarczą zapewniamy bieżącą obsługę prawną obejmującą doradztwo, opiniowanie projektów umów, reprezentację w sporach cywilnych, w tym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. Tradycyjnie zajmujemy się również szeroko rozumianym prawem karnym.

Jednym z niewątpliwych dokonań Kancelarii jest fakt, że nasi Klienci zlecają nam coraz więcej spraw z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, postępowania nieprocesowe dot. ustalenia kontaktów, ustalenie ojcostwa), chociaż nie była to nigdy główna dziedzina i obszar naszych zainteresowań. Obecnie dzięki zaufaniu naszych klientów zdobyliśmy kolejną specjalizację, która pozwala nam oferować wsparcie w najbardziej osobistych, życiowych sprawach.